Finns det liv på andra planeter?

Publicerad

I alla tider har människor undrat om det finns liv på andra ställen i universum förutom på Jorden. Det människor särskilt funderat över är om det finns intelligent liv, för visst känns det väldigt otroligt om vi människor skulle vara den enda levande varelsen med intelligent liv i hela universum?

Sanningen är att det faktiskt är omöjligt att svara på den här frågan. Det är nämligen ingen som vet om det finns eller inte. Hittills har forskare inte hittat något tecken på att liv finns på andra planeter. Med det sagt har vi än så länge endast utforskat en otroligt liten del av hela universum.

Målet med denna artikel är inte att besvara om liv på andra planeter finns eller inte, för den frågan kan vi inte svara på. Här nedanför kommer vi snarare komma med funderingar och möjligheter för potentiellt utomjordisk liv på andra planeter.

Hur stor är sannolikheten att det finns liv på andra planeter?

För att kunna räkna ut hur stor eller liten sannolikhet det är att liv finns på andra planeter måste vi först kolla på hur liv uppkom här på Jorden.

Jorden uppkom för cirka 4,5-4,6 miljarder år sedan och liv på jorden uppkom faktiskt relativt snabbt efter detta. Det dröjde dock omkring 3 miljarder år tills de första djuren uppträdde som fossil och ytterligare cirka 0,5 miljarder år innan den mänskliga civilisationen uppkom.

Vad man kan dra från detta är att liv i form av bakterieliknande livsformer är mycket vanligare än mer utvecklat och intelligent liv. Så hur stor sannolikhet är det att liv finns på andra planeter? Om du frågar oss så är den ganska stor.

Universum är så pass stort att det är omöjligt för oss att ens föreställa oss det. Att vi ska vara den enda planeten där liv lyckats uppkomma låter enligt oss inte möjligt. Men som sagt är detta bara vad vi tror.

Lämna en kommentar